English

Willo söker Teknisk säljare

Vi fortsätter befästa vår starka position på marknaden. Nu söker vi dig som drivs av att skapa stabila affärsrelationer med hjälp av långsiktigt tänk och högt förtroendekapital. Tillsammans med vårt marknadsteam kommer du att med betoning på nykundsbearbetning bli en nyckelperson för företagets fortsatta expansion. Willo AB har tack vare högt fokus på teknisk innovation en väl förankrad konkurrensfördel som du kan dra nytta av i det avgörande affärsutvecklingsarbetet.

Läs mer om tjänsten Teknisk säljare här