English

Sofie på plats som Willos nya kvalitets- och miljöchef.

Sofie Villman har nyligen tillträtt rollen som Kvalitets- och miljöchef på Willo. Sofie har tidigare haft liknande befattningar inom livsmedelsindustrin, närmast på Trensums Food AB i Tingsryd.

-Jag älskar ordning och reda, men också processen dit – att skapa förutsättningar för ordning och reda. Och att göra det inom ramen för och med vägledning av kundernas behov, företagets värdegrund samt legala krav. Det känns jättekul att vara på plats och väldigt spännande att få vara en del av Willos resa framåt i tiden, säger Sofie.