English

Willo renoverar del 1 - nya omklädningsrum

Nyligen tryckte Willo på startknappen för en omfattande renovering av omklädningsrum, diverse fabriksytor samt kontors- och möteslokaler. Renoveringen kommer resultera i en ljusare och mer funktionell arbetsmiljö som ger plats för fler anställda. Först ut att stå klart är de nya fräscha omklädningsrummen som invigdes under januari.

Under året som går ger vi inblickar i projektet som beräknas nå sitt mål mot slutet av 2018 - följ med på Willos resa mot det stora ansiktslyftet!

Text och bild: Petra Kjellsson