English

Willos backventiler gör skillnad för klimatet

Miljöteknikföretaget Swedish Stirling har tagit fram en innovativ lösning för att återvinna energin ur industriella restgaser och spillvärme – och omvandla den till koldioxidneutral elektricitet. En liten, men mycket viktig del för lösningen är småländska Willos specialtillverkade backventiler.

PWR BLOK är en containerbaserad lösning där Swedish Stirling använder stirlingmotorer för att återvinna energi ur industriella restgaser och spillvärme. Bolagets huvudkontor ligger i Göteborg och produktionen sker i skånska Sibbhult. Bolaget har även ett dotterbolag i Sydafrika.

Initialt har Swedish Stirling fokuserat på återvinning av restgaser från produktion av ferrokrom, som används i tillverkningen av rostfritt stål. Ungefär en tredjedel av världsproduktionen sker i Sydafrika.

Det är en mycket energikrävande och kostsam process där hälften av energin försvinner i form restgaser. Dessa gaser har också en stor negativ klimatpåverkan som är cirka 30 gånger högre än koldioxid, och därför facklas den (bränns upp) i höga skorstenar – utan att värmeenergin kan tas till vara.

Den första prototypen av PWR BLOK skeppades till Sydafrika redan 2019 och bolaget har i dag avtal med två av landets största producenter av ferrokrom. Under 2022 har Swedish Stirling även inlett serieproduktion av PWR BLOK i Sibbhult.

Löser industrins utmaningar

PWR BLOK gör det möjligt att återvinna en del av energin i restgaserna genom att gasen leds fram till och förbränns framför de 14 stirlingmotorerna som sitter i varje enhet. Stirlingmotorn, som är en värmemotor, omvandlar värme från förbränningen av gasen till rörelseenergi, som sedan omvandlas till elektricitet via en generator som sitter i anslutning till varje motor.

Elektriciteten leds sedan tillbaka till smältverket för att användas i smältprocessen. Tack vare energiåtervinningen minskar smältverkens behov av köpt elektricitet med upp till 15 procent samt även deras miljöpåverkan.

– Att kunna erbjuda ny teknologi som både minskar industrins kostnader och samtidigt minskar deras klimatavtryck är positivt och ligger helt rätt i tiden. Den uppfattningen delar även våra leverantörer, som till exempel Willo, menar Peter Bertilsson, strategisk inköpare på Swedish Stirling.

Willo gediget verkstadsföretag

Hjärtat i PWR BLOK är stirlingmotorerna. En liten, men mycket viktig beståndsdel, i dessa är backventilen som ser till så att rätt mängd gas flödar åt rätt håll vid rätt tidpunkt. Ventilen, som öppnas och stängs ca 2000 gånger i minuten, tillverkas, trycktestas och levereras av småländska Willo.

– Sett ur vårt perspektiv är Willo det bolag som är bäst lämpat att producera ventilen. Willo är ett gediget verkstadsföretag med hög kompetens, ett genomtänkt helhetsperspektiv, marknadens mest moderna maskiner, och som håller hög kvalitet genom hela produktionslinjen, säger Peter Bertilsson.

– Vi är väldigt måna om att välja rätt leverantörer, som utmanar oss, ställer frågor, är prismedvetna och som vi kan lösa utmaningar och problem tillsammans med. Redan när vi träffade Willo för 3–4 år sedan fick vi en väldigt bra känsla av både bolaget och personalen. Den känslan håller i sig nu när vi startat serieproduktion av PWR BLOK, avslutar Peter Bertilsson.