English
/ Kvalitet och miljö

VÅR VÄRLD AV PRECISION OCH KVALITET

De viktigaste certifieringarna

Som partner till Willo kan du vara trygg i att alla rutiner, flöden och kontroller är noga förberedda, använda och uppföljda. Vi är systemleverantör till hårt kontrollerade industrier som kärnkraft och medicinteknik och är därför certifierade enligt de tuffaste branschkriterierna såsom ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 och ISO 14001:2015, samt NQA-1 inom kärnkraften.

Vårt långsiktiga hållbarhetsarbete har utvärderats och godkänts av EcoVadis.

PDF-filer för nedladdning:

Willo AB SP certifikat 9001-2015

Willo AB SP certifikat 14001-2015

Willo AB SP certifikat 13485-2016

EcoVadis

Kvalitet, ordning och reda

Naturligtvis räcker det inte med att bara kvalitetssäkra våra processer, produktionen och utvecklingen. Lika viktigt är att ekonomi och administration håller samma höga kvalitet. Vi har exempelvis den högsta kreditvärdigheten (AAA) i Soliditets kreditratingsystem.

PDF-filer för nedladdning:

Willo AB Kvalitetspolicy

En hållbar verksamhet

Att arbeta miljövänligt genom hela vår verksamhet är en ledstjärna och ett konkurrensmedel. Genom att hushålla med förbrukning av energi och råvaror i verksamheten, och arbeta för att minska spillet, har vår miljöpolicy höga ambitioner. Vi uppfyller tillämplig miljölagstiftning och de förordningar som vi berörs av och med kontinuerlig översyn av våra miljömål bidrar vi till ständiga förbättringar och förebyggande av utsläpp.

PDF-filer för nedladdning:

Willo AB Miljöpolicy

Leverantörernas status

Med våra leverantörer gäller långsiktiga, stabila och kostnadseffektiva relationer som bygger på kvalitetstänkande och felfria leveranser. Leverantörsbedömningar görs löpande och vi förväntar oss att alla arbetar i enlighet med ISO 9001:2015, samt uppfyller de sociala, etiska och miljömässiga riktlinjer vi anger i vår uppförandekod, Code of Conduct.

PDF-filer för nedladdning:

Willo AB Supplier Code of Conduct

Willo AB SP certifikat 9001-2015

Konstruktion och teknisk support

Vi har stor erfarenhet av att granska konstruktionsritningar och ju tidigare vi kan vara med i konstruktionsfasen, desto bättre för båda parter. På Willo råder en positiv problemlösningsmentalitet som kommer våra kunder till godo där vi spetsar med kompetens och fingertoppskänsla.