English

LIVSMEDEL
HYDRAULIK
SÄKERHET

/ Industry

SUPPLY CHAIN PARTNER MED PRECISION

Precision handlar om att komma rätt. Inte nära, utan exakt rätt för ändamålet. När detaljer måste fungera i olika miljöer och under varierande betingelser krävs kunskap om olika materialegenskaper. Hos Willo finns spetskompetens och lång erfarenhet. Vi ser till helheten av detaljen – från ritning till dess att detaljen är på plats i er produkt.

KOMPROMISSLÖS KVALITET

Vi förser kunder med små högkvalitativa precisionsdetaljer. Med hög kvalitet menar vi ett högt inre värde för våra kunder, inte bara gällande slutprodukten, utan i alla kontakter med oss.

STÄNDIG UTVECKLING

Genom offensiva och strategiska investeringar ligger vi i teknikens framkant. Vi har en gedigen maskinpark med större delen svarv och fräs. Tack vare vår långa erfarenhet besitter vi kunskap som gynnar våra kunders projekt. Redan på offertstadiet har vi identifierat optimal produktionsutrustning för att säkerställa kvalitetskrav, volymbehov och lägsta möjliga tillverkningskostnad.

100% VARJE GÅNG

Willo tar fram avancerade detaljer till sammanhang där det ställs höga krav på noggrannhet, repeterbarhet och kvalitetssäkring. Det krävs spetskompetens i varje delmoment.

EN MODERN MASKINPARK

I vårt erbjudande ligger att kunna leverera allt från prototyper till riktigt stora serier av detaljer med snäva toleranser. För att möta våra kunders behov har vi cirka etthundra maskiner i vår anläggning. Vi har dedikerade maskiner för hantering av känsligt material som inte får kontamineras. Hela processflödet säkras med metoder så som foreign material exclusion (FME), zonindelning och Line clearance. Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 13485 och ISO 14001.

FÖRPACKNING OCH LOGISTIK

Vi arbetar med många olika typer av logistiska lösningar beroende på våra kunders behov. Optimala kundavtal, hög leveransprecision, hög leveranskvalitet, korrekt dokumentation, korta ledtider och flexibilitet är viktiga ledord för oss på Willo.

TILLVERKNINGSPROCESSEN

Alla aktiviteter och steg i tillverkningsprocessen styrs av Willos beredningsprocess. Redan på offertstadiet har vi identifierat optimal produktionsutrustning för att säkerställa kvalitetskrav, volymbehov och lägsta möjliga tillverkningskostnad.

Läs mer om processen