English

DENTAL
KIRURGI
HÖRSEL

/ MedTech

INNOVATIVA HELHETSLÖSNINGAR INOM MEDICINTEKNIK

Som helhetsleverantör är vi delaktiga i projektet från idé till färdig produkt. Vi har levererat detaljer åt dentalindustrin i över 25 år och erbjuder hantering i renrum av klass ISO 8. Allt sker under samma tak i våra egna lokaler, i en dokumenterad kvalitetskedja av certifierade processer genom alla steg.

DETALJER FÖR LIVET

Medicinteknik handlar om att förbättra människors livskvalitet och att rädda liv. Utvecklingen drivs framåt av innovativa och förfinade tekniska lösningar. Utformning för användning i klinisk miljö och i vissa fall biokompatibilitet, är viktiga egenskaper hos komponenter i bland annat implantat, instrument, diagnostisk apparatur och inopererade medicinska behandlingsmetoder.

SVENSK KVALITET

Willos främsta kärnvärde är kvalitetstänkande i alla led. Varje medarbetare är kvalitetsansvarig för sitt arbete. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 13485 samt ISO 14001.

SAMMA PROCESSER
– VARJE GÅNG

Vi anpassar varje uppdrag efter kundkrav och erbjuder en kompromisslös kvalitet.

TOPPMODERN FABRIK

Vår fabrik är en högteknologisk arbetsplats med maskinpark från världsledande tillverkare. Ett gediget hantverkskunnande erbjuder en trygg och stabil produktion, där hela flödet genom fabriken baserar sig på standardiserade och certifierade processer.

RENRUM MED ISO KLASS 8

I renrummet inspekteras produkter med extra renhetskrav innan de paketeras.

PAKETERING OCH ETIKETTERING

Paketering av färdiga produkter sker enligt väldefinierade flöden och med ändamålsenligt emballage- och förpackningsmaterial. Vi hanterar även kundunika upplägg där speciellt förpackningsmaterial, tillhandahållet av kunden eller framtaget av oss, används.

TILLVERKNINGSPROCESSEN

Alla aktiviteter och steg i tillverkningsprocessen styrs av Willos beredningsprocess. Redan på offertstadiet har vi identifierat optimal produktionsutrustning för att säkerställa kvalitetskrav, volymbehov och lägsta möjliga tillverkningskostnad.

LÄS MER OM PROCESSEN