English
/ WilloDRIV

EN VIKTIGT DEL AV
VÅR FRAMGÅNG

På Willo arbetar mer än 100 engagerade medarbetare som varje dag bidrar till en professionell verksamhet och tillika en välkomnande atmosfär.

/ Vår gemensamma värdegrund

För att ta tillvara på engagemang, kompetens och värderingar som finns hos oss på Willo har vi gemensamt utarbetat ett antal punkter som ligger till grund för vårt sätt att vara och uppträda. Den här värdegrunden förkortas DRIV

/ På Willo är vi

delaktiga

”Tydlighet präglar min kommunikation och mitt arbetssätt”

• Vi hjälper varandra efter våra personliga förutsättningar, erfarenheter och kunskaper

• Vi är omtänksamma och visar intresse och uppskattning för andra

• Vi är öppna för samarbete och uppskattar varandras kunskaper

/ På Willo visar vi

Respekt

”Kollegorna och kunderna kan lita på det jag säger och gör”

• Vi visar respekt för, och lyssnar på, andras åsikter

• Vi möter kollegor med öppet sinne och tänker på

vad vi säger och hur vi säger det

• Vi har förståelse för varandra och alla har lika värde

/ På Willo är vi

INNOVATIVA

• Vi vågar fatta beslut och ta initiativ för att kunna

utföra ett gott arbete

• Vi är anpassningsbara, nytänkande och öppna för

samarbete

• Vi är konstruktiva experter som har en hög

kompetens

/ På Willo är vi

visionära

”Jag tror på mig själv och är stolt över det jag och kollegorna gör, och över våra produkter”

• Vi växer tillsammans och utmanar varandra för att hitta morgondagens möjligheter

• Vi är ett nytänkande bolag som investerar i vår personal och i ny teknik

• Kvalitet är ledstjärnan i allt vi gör och vi söker ständigt lösningar på kundernas önskemål

Hos oss finns
många yrken

På Willo arbetar vi med en stor variation av arbetsuppgifter och en lång rad yrken är representerade. Att våra arbetsuppgifter spänner över många områden gör att det samlas en väldigt bred kompetens i företaget.

Skicka spontanansökan

Kunskaper och kreativitet

Som medarbetare erbjuds stora möjligheter att utvecklas både i yrkesrollen och som person. Vi arbetar aktivt för att öka utvecklingsmöjligheterna för alla våra anställda att växa och tillägna värdefull erfarenhet både i mötet med våra kunder och våra leverantörer såväl som i tätt samarbete med kollegorna. Hos oss uppmuntras kreativitet, problemlösning och att tänka i nya banor.

Ledarskapet på Willo

Vi är ett modernt företag som präglas av ett modernt ledarskapstänk. Vår gemensamma värdegrund är naturligtvis en ledstjärna och utöver dessa värderingar arbetar vi aktivt med en balans mellan resultat och relationer, tydlighet, mod och ett öppet sinne att utmana gamla sanningar. Ledarskapet kretsar kring Willos centrala begrepp om ständig utveckling.