English

KÄRNKRAFT
VINDKRAFT
TURBIN

/ Energy

OBRUTEN KVALITETSKEDJA FÖR KÄRNKRAFTSINDUSTRIN

Så länge det har funnits kärnkraft i Sverige har Willo varit en viktig länk i försörjningen av avancerade detaljer till branschen. Certifiering enligt Nuclear Quality Assurance Program (NQA-1) garanterar och kvalitetssäkrar alla steg i våra processer.

KUNSKAP OCH ERFARENHET

Råvara, bearbetning, förädling, användning och restprodukthantering. Alla led i energins väg innefattar avancerad teknologi där höga och speciella krav ställs på komponenter och processer. Willo fick tidigt uppdrag inom kärnkraftsindustrin och är i dag en stor leverantör av komplexa detaljer till branschen.

OM VÅR KVALITETSSÄKRING

ASME NQA-1 är ett oberoende certifieringsprogram från American Society of Mechanical Engineers. Den oberoende granskningen innebär en fullständig kvalitetssäkring för företag som arbetar som leverantör till kärnkraftsindustrin. Det ger såväl oss som våra samarbetspartners en trygghet att alla rutiner fungerar som de ska och att kvaliteten håller högsta nivå och klass.

VÅRT KVALITETSARBETE

ETABLERADE RUTINER

Industrins höga krav på dokumentation, spårbarhet och kvalitetssäkring i alla led tillgodoses av Willos etablerade rutiner.

TILLVERKNINGSPROCESSEN

Alla aktiviteter och steg i tillverkningsprocessen styrs av Willos beredningsprocess. Redan på offertstadiet har vi identifierat optimal produktionsutrustning för att säkerställa kvalitetskrav, volymbehov och lägsta möjliga tillverkningskostnad. För att möta våra kunders behov strävar vi efter att ha en välsorterad maskinpark. Det innebär hög kapacitet och stor flexibilitet.

LÄS MER OM PROCESSEN