English
/ Om Willo

INNOVATIONER OCH
STOLTA TRADITIONER

Willo är ett svenskt familjeföretag som befinner sig i ständig tillväxt. Vår verksamhet har sedan starten 1956 expanderat för varje år, och idag levererar vi precisionsdetaljer till branscher och företag över stora delar av världen.

Kompromisslös kvalitet

Vår affärsidé lyder ”Willo skall förse marknaden med små komplexa produkter med exemplarisk kvalitet”. För att uppnå våra verksamhetsmål använder vi begreppet Willoprecision – en kompromisslös kvalitet, baserat på hög kvalitet, i allt vi gör.

Vår väg till idag

När vår grundare Willy Loeffel kom till Sverige med sitt schweiziska precisions-DNA och kvalitetsmedvetenhet, adderade han den svenska företagskulturen och skapade något unikt. Ett företag som skulle revolutionera branschen.

Snabbfakta

Grundat 1956

ca 125 anställda

Omsättning 2022: 217 miljoner SEK

Fabrik i Växjö, i södra Sverige 

Export till stora delar av världen

Certifierade enligt:
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 13485:2016 

Ägare:
Marie Swanström
Bengt Swanström
Marcus Johansson

Växjö, Småland, Sverige

Från Växjö, centralt placerat i södra Sverige, förser vi ledande industrier med högklassiga precisionsdetaljer. Kunderna finns inom våra fyra segment Medtech, Energy, Industry och Moldtech.

Hitta till oss

Allt under samma tak

Att vi har marknad, produktion och montering på en och samma plats innebär en produktionskedja med korta ledtider och perfekta förutsättningar för att skapa en riktigt bra produkt. Och det är just produktkvaliteten som alltid står i fokus hos oss.

Driv och engagemang

För att ta tillvara på engagemanget, kompetensen och de värderingar som finns hos oss på Willo har vi tillsammans utarbetat ett antal punkter som ligger till grund för vår egen filosofi och hur vi arbetar. Vår värdegrund kallas WilloDRIV .

Styrelsekvalitet

Liksom i vår löpande verksamhet, lägger vi stor vikt vid vårt aktiva och professionella styrelsearbete. Styrelsen består av ledamöter med kompletterande, och för verksamhetens utveckling, viktig kompetens och erfarenhet.

Willos styrelse