English
/ Willos styrelse

/ Styrelseordförande

GÖRAN BARSBY

Född 1951, ordförande sedan 2020, dessförinnan ledamot sedan 2005. Civilekonom från Lunds Universitet.

Styrelseordförande i Swedfund International AB, Holms Industri AB samt ledamot i INR Nordic AB och MPT Sweden AB.

Göran Barsby har tidigare haft ledande befattningar inom t ex CapMan,
Tetra Pak, Toolex Alpha och Bonnierföretagen.

/ Styrelseledamöter

BENGT SWANSTRÖM

CARL SWANSTRÖM

YLVA SWANSTRÖM

UNN SWANSTRÖM

HARALD WESSMAN