English
/ Willos styrelse

Styrelsekvalitet

Willo bedriver ett aktivt professionellt styrelsearbete. Stor vikt läggs vid att styrelsen består av ledamöter med kompletterande, och för verksamhetens utveckling, viktig kompetens och erfarenhet.

/ Styrelseordförande

Lars Göran Johansson

Född 1955, ordförande sedan 2004, dessförinnan ledamot sedan 1998. Maskiningenjör med högskoleutbildning i ekonomi och juridik samt företagsledarutbildning vid IFL i Sigtuna.

Numera är Lars Göran Johansson VD i eget konsultbolag, Företagskonsulterna AB i Växjö med inriktning på styrelsearbete och organisationsfrågor i tillverkande företag. Dessförinnan VD i flera tillverkande företag.

Ordförande i Transpo AB, Furninova AB, Brafab AB, Conform AB, Älmby Entreprenad AB, Alutrade AB, LK Armatur AB, LK Pex AB, Elme Spreader AB samt ytterligare några SME-företag.  Ledamot i Low Vision International AB, Spaljisten AB, ScandiNova AB samt ytterligare några SME-företag.

/ Styrelseledamot

Göran Barsby

Född 1951, ledamot sedan 2005. Civilekonom från Lunds Universitet.

Styrelseordförande i Swedfund International AB, Holms Industri AB samt ledamot i INR Nordic AB och MPT Sweden AB.

Göran Barsby har tidigare haft ledande befattningar inom t ex CapMan,
Tetra Pak, Toolex Alpha och Bonnierföretagen.

/ Styrelseledamot

Eva Vati

Född 1976, ledamot sedan 2009. Civilingenjör (BSC Chemical Engineer) från Lunds Tekniska Högskola. Konsultchef på Epsilon med bakgrund inom medicinteknik och läkemedelstillverkning med specialintresse för bl a Quality Assurance & Validering.

/ Styrelseledamot

Jan-Eric Ståhl

Född 1957, ledamot sedan 2007 och är professor vid Lunds universitet inom området material och produktionsteknik. Jan-Eric Ståhl och hans forskargrupp bedriver forskning och utbildning inom flera centrala produktionstekniska delområden som har hög industriell relevans, den viktiga länken mellan teknik och ekonomi är ett genomgående tema. Ett särskilt fokus finns dock på skärande bearbetning med tillhörande material- och systemfrågor.

/ Styrelseledamot

Bengt Swanström

Född 1955, ledamot sedan 1995. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Ordförande i GoTech (Växjöregionens Teknikföretag ek för). Ledamot i Växjö Hälsoforum AB, Skärteknikcentrum Sverige AB och Stiftelsen Barometern. Bengt Swanström har tidigare haft ledande befattningar inom bl a Tetra Pak-koncernen.

Huvudägare i Willokoncernen.