English

DET HÄR MENAR VI MED WORLD CLASS PRODUCTION

På Willo är vi delaktiga och engagerade i alla projekt från idé till färdig produkt. För våra kunder innebär det kompetensresurser, snabbhet, trygghet och kostnadseffektivitet. När du arbetar med oss får du inte bara tillgång till kostnadseffektiv produktion. Vi tar också alltid en aktiv roll för att se var i produktionskedjan du kan hitta möjligheter till förbättringar och kostnadsbesparingar.

BEHOV

Vi granskar kvalitetskrav, volymbehov och identifierar lägsta möjliga tillverkningskostnad.

IDÉ

Alla uppdrag analyseras i minsta detalj för mest effektiva tillverkningsmetod.

PRODUKTION

Baserat på kundbehov optimeras produktions- och transportflöde samt leveranstider.

LOGISTIK

Från vårt eget lager kan löpande avropning ske i kundunika förpackningar.

TILLVERKNINGSPROCESSEN

Vi har dedikerade rutiner för hantering av känsligt material och hela processflödet säkras med metoder så som Foreign material exclusion (FME), zonindelning och Line clearance. Vi arbetar efter LEAN och flödesorientering, både inom administration och produktion.

Vi ställer höga krav på kvalitet i vår produktionskedja. Vi arbetar med löpande produktionskontroller och efterföljer de toleranser som specificeras. Eventuella avvikelser följs upp för att ständigt förbättra våra processer.

RÅMATERIAL

Vi har specialistkunskap om och erfarenhet av olika material och deras egenskaper. Kunskapen kommer till användning både vid produktutveckling tillsammans med våra kunder och vid produktion. Idag producerar vi detaljer i bl a titan, zirkonium, hafnium, rostfritt stål (t ex 316L, super duplex) och inconel. Vi har väl inarbetade rutiner för förvaring, hantering, kvalitetssäkring och full spårbarhet från råmaterial till slutprodukt.

SKÄRANDE BEARBETNING

Ända sedan starten 1956 har Willo:s spetskompetens inom skärande bearbetning varit ett signum. Detta ligger till grund för det vi idag kallar Willoprecision- små svåra detaljer med kritisk funktion. För att bibehålla denna kompetens ligger vi i framkant när det gäller kunskap om nya tillverkningsmetoder och modern maskinpark.

SLIPNING

I vår slipavdelning hanterar vi detaljer med måttsättningar ner till +/- 0,001 mm och/eller Ra-värden på 0,02. För oss är det viktigt att kunna ta ansvar även för denna del i produktionsprocessen.

På vår slipavdelning hanterar vi:

  • Planslipning
  • Rundslipning
  • Centerlesslipning
  • Innerslipning
  • Insticks- såväl som genomgångsslipning
  • Superfinish
  • Hening
  • Läppning

MÄTNING

Att verifiera de hårt ställda kraven på de detaljer vi tillverkar är en viktig del.
I vårt tempererade mätrum använder vi avancerade program som ger detaljerad information om produkten samt en komplett mäthistorik. Mätresultaten arkiveras i enlighet med våra egna och kundernas krav.

TVÄTT

Alla färdiga detaljer rengörs noggrant vid ett eller flera tillfällen i processen.
En sekundär alkalisk tvättprocess finns för framförallt kärnkraftsdetaljer samt separat tvätt för medtechprodukter för att uppnå godkänd renlighetsnivå för renrum klass 8.

PACKNING

Packning sker både i kundägt emballage men även i specialframtagna emballage som skyddar produkten optimalt vid leverans. Vi slutpackar även detaljer som går direkt till slutkund vilket ställer krav på kunskap kring etikettering med rätt design för att följa kundens direktiv.

LOGISTIK

Vi arbetar med många olika typer av logistiska lösningar beroende på våra kunders behov. Optimala kundavtal, hög leveransprecision, hög leveranskvalitet, korrekt dokumentation, korta ledtider och flexibilitet är viktiga ledord för oss på Willo.

VÅR MASKINPARK

För att möta våra kunders behov har vi cirka etthundra maskiner i vår anläggning. Det innebär hög kapacitet och stor flexibilitet. Willo är en av Skandinaviens största legotillverkare av små avancerade detaljer – inom vissa segment är vi störst. Här kan du läsa mer om våra olika maskiner.
Se vår maskinlista