English

“Arbetsplatsen ska vara en plats där man hämtar energi”

Pernilla Rosander är ny HR-chef på Willo. Här delar hon med sig av sina tankar kring kompetensförsörjning, en utmaning som Willo delar med många andra företag.

Willo, ett familjeföretag med basen i Småland, är något av en världsmästare på små, men kritiska, precisionsdetaljer inom skärande bearbetning. Kunderna är företag inom tillverkningsindustrin, energisektorn och medicinteknik – världen över.

Willo har höga ambitioner och satsar på en expansiv framtid. En viktig framgångsfaktor på resan mot tillväxt är att säkra kompetensförsörjningen, idag och i framtiden.

Började i maj 

Sedan maj i år är Pernilla Rosander ny HR-chef på Willo. Med bakgrund inom kommunal sektor var det kombinationen av ett privat, värderingsstyrt och snabbväxande företag som lockade.

– Jag hade hört mycket gott och nu är Willo i en fas där jag kan bidra med det jag brinner för, att säkerställa en mix av trygga system, hållbara arbetssätt och ett starkt medarbetarskap.

– Vår vision är att vara en marknadsledande leverantör avseende komplexitet och kvalitet av små produkter med en kritisk funktion. Ska vi lyckas måste vi kunna attrahera ny personal och ta hand om och utveckla vår befintliga.

Kompetensförsörjning är en utmaning för många företag, framför allt inom industrisektorn. Konkurrensen om medarbetarna är tuff. Teknikutvecklingen går i rasande fart, medarbetarnas kompetens måste ligga i framkant och automation blir allt vanligare.

– Vi jobbar med det här på olika sätt. Genom traditionell rekrytering och kompetensväxling internt.

– Vi försöker samarbeta med framför allt gymnasieskolor, men även Epic, Teknikens hus, där vi är medlemsföretag. Att möta ungdomar i dag ger oss värdefull kunskap om vilka förväntningar de har på sina framtida arbetsgivare. Det är också ett sätt för oss att visa att vi finns och vad vi gör.

Egen CNC-utbildning

Tillsammans med Montico satsar nu Willo även på extern utbildning, en kommunal vuxenutbildning inom CNC – skräddarsydd efter Willos behov av CNC-operatörer som kan leverera till branscher med snäva toleranser och skyhöga krav på precision och kvalitet.

– Det är ett sätt för oss att bidra till en långsiktig lösning på ett problem som vi och många andra har. Målet är att göra det lättare att rekrytera.

Att bygga kritisk kompetens internt är en annan viktig del av kompetensförsörjningen. Det handlar om Willos egen resa, men lika mycket om medarbetarnas.

– Vi kommer att kartlägga våra kompetenser för att se vilket utbildningsbehov som finns och hur vi kan kompetensväxla. Vi vill att de som jobbar här ska känna att de har meningsfulla arbetsuppgifter, kan bidra till helheten och får utvecklas i yrket och som människa.

Fokus på mjuka värden

Utbildningen med Montico blir lite av startskottet för ett slags Willo Utbildning eller Academy, där man satsar på egna utbildningsinsatser och medarbetarna ges möjlighet att ta nästa steg och växa tillsammans med Willo. För att de ska vilja göra det, gäller det också att jobba med de mjuka värdena.

– Trygga system i all ära, men det räcker inte för att vara en attraktiv arbetsgivare. Jag vill att arbetsplatsen ska vara en plats där man hämtar energi, det behövs inte minst för livet vid sidan om jobbet.

– Om vi känner gemenskap, tillit, får bidra, och utvecklas fylls våra energidepåer. Vi trivs, presterar bättre och gör det där lilla extra. Och det är helt avgörande för affären. Vi måste tillsammans se till att vi har en arbetsplats vi trivs på och att vi bryr oss om varandra. Här är det egna ansvaret och ledarskapet A och O.

Och just ledarskapet är något som Willo med Pernilla i spetsen vill prioritera och utveckla.

– Ledarskapet är viktigare än någonsin och jag tror mycket på att skapa tillit och goda relationer. Vi måste våga be om och ta hjälp av varandra så att vi kan möta framtidens utmaningar tillsammans, avslutar Pernilla.

Topp 5 – Därför vill du jobba på Willo:

  • Spännande företag med stark framtidstro och innovativa idéer
  • Trygga anställningsvillkor
  • Möjlighet till utbildning, karriärväxling och prova på olika arbetsuppgifter
  • Trevliga medarbetare och bra chefer
  • Vi har kul på jobbet och bryr oss om varandra