English

Willo godkända av FDA som MedTech-leverantör till USA

Willo har nyligen genomgått en FDA-audit som resulterade i ett godkännande att leverera sin första Finished Medical Device till den amerikanska marknaden.

Den aktuella produkten som Willo därmed är godkänd kontraktstillverkare av är Integrum OPRA Axor II, en medicinteknisk artikel som tydligt speglar den utveckling som skett på Willo de senaste åren.

Som tillverkare av Axor II ansvarar Willo för projektledning, inköp, skärande bearbetning, validering, montering och frisläppning enligt ISO13485 samt QSr.

FDA-godkännandet utgör en viktig milstolpe i Willos fortsatta utveckling inom Medtech.

Text: Marcus Johansson / Petra Kjellsson
Bildkälla: integrum.se