English

Nu tänker Willo LEAN

Hösten 2017 påbörjade Willo AB en stor utbildningsinsats inom LEAN, som omfattar samtliga hundratalet medarbetare.

Såhär säger Willos produktionschef Henrik Wolf om satsningen.

– I takt med att vår personalstyrka vuxit snabbt och vi närmar oss 100 i antal har vårt behov av mer standardiserade arbetssätt ökat. Genom att utbilda oss i LEAN lär vi oss identifiera och eliminera de faktorer i produktionsprocessen som inte skapar värde för våra kunder.

Utbildningen är bara starten på Willos LEAN-tänk. Här läggs grunden för företagets framtida arbetssätt fokuserat på varje medarbetares delaktighet till ständig förbättring.

Följ med oss in bakom kulisserna >

Text och bild: Petra Kjellsson