English

Willo klarar tuffaste uppdragen

Kompetens från både teknik och mätteknik är involverade i alla projekt på Willo. Det gör det möjligt att hålla en extremt hög och jämn kvalitet. Willoprecision, kallas det.

– Vi gör vårt yttersta i alla led. Vi gör rätt från början och tar oss an de tuffa kravställningarna, säger Peter Hultqvist, teknisk chef på Willo

Willoprecision återfinns i allt från beredning och implementering av en ny produkt till serieproduktion, mätning och slutleverans. Företagets ledning säkerställer att man alltid har utrustning och kompetens i projektledning och beredning, skärande bearbetning, runt mätprinciper och kring regulatoriska krav.

Peter Hultqvist

Nära samarbete

Tekniske chefen Peter Hultqvist samarbetar mycket med mätteknikern Mattias Karlsson.

– Det är lika viktigt att välja rätt mätmetod som att välja rätt tillverkningsprocess. Vi är bra på båda, det är där vår styrka ligger. Våra processer ger en bättre totalekonomi som helhet. Kunden betalar för trygghet och kvalitet, säger Peter Hultqvist.

Hög investeringstakt

Hela affärsidén är att hålla högsta klass. Därför är investeringstakten hög på både teknik- och mätsidan. Några exempel är inköp av en maskin för hårdsvarvning med automatisk mätstyrning samt en fleroperationsmaskin med möjlighet att köra obemannad produktion. Andra exempel är en CMM koordinatmätmaskin och en optisk scanner.

Goda rutiner

Dessutom krävs goda rutiner och löpande kontroller. Mättekniker Mattias Karlsson förklarar:
 – Vi kalibrerar maskinerna varje vecka för att säkerställa att de mäter rätt. På de större utrustningarna tar vi in extern servicetekniker varje år som ser till att utrustningen mäter enligt specifikation.

Mattias Karlsson

Trygghet för kunden

Att han som mättekniker har ett nära samarbete med både teknisk chef och projektledare ger trygghet för kunden, menar Mattias Karlsson.

– Jag finns med redan i offertstadiet och kan direkt svara på frågor och lämna synpunkter på underlaget. När vi fått order så arbetar jag ihop med maskintekniker för att gemensamt lösa de utmaningar vi ställs inför och rapporterar till projektledaren.

Spännande uppdrag

Det roligaste med hans jobb är att vara med från början i ett nytt (och gärna lite svårt) kunduppdrag.

– En av våra kunder tillverkar proteser. Det är fantastiskt att vi får tillverka en detalj som är viktig för människor som saknar en arm eller ett ben. Även om vi bara gör en del så kan man se sammanhanget.

”Det hänger ihop”

Willo har förmågan att se helheten.

– Det hänger ihop helt enkelt. Vi vet att vårt arbetssätt uppskattas av kunderna som återkommer med nya utmaningar, säger Mattias Karlsson.