English

Willo 2018 – ett år av investeringar i maskiner, lokaler och medarbetare

Summeringen av 2018 på Willo AB kan sammanfattas med ett ord - investeringar.

Under året som gått har Willo fortsatt växa. Ytterligare ett tiotal nya maskiner med senaste tekniken för bearbetning och mätning av detaljer har installerats. Kontorslokaler och delar av fabriken har helrenoverats, och flera nya medarbetare inom framförallt CNC och produktionsteknik har rekryterats. Willo investerade även i företagets ägarskap då vd Marcus Johansson gick in som delägare i oktober 2018.

Alla dessa satsningar bidrar till Willos långsiktiga målsättning att vara ett företag som fortsätter växa och utvecklas i en starkt positiv riktning.

– Genom att återinvestera i verksamhetens både mjuka och hårda värden säkrar vi inte bara utvecklingen, utan även förvaltningen av den precision Willo är världskänd för, säger vd Marcus Johansson som har många planer även för 2019.

Text och bild: Petra Kjellsson