English

Detaljer som ligger Willo varmt om hjärtat

Så här på alla hjärtans dag passar vi på att ägna en extra tanke åt de detaljer vi tillverkar som bidrar till ökad hälsa och livskvalitet för många människor. Dessa produkter är extra givande att få förtroendet att utveckla och producera. Många av detaljerna har vi haft i produktion sedan lång tid tillbaka men produktgruppen växer stadigt i takt med att våra Medtech-uppdrag blir allt fler. Willo tillverkar idag detaljer inom användningsområdena dental, dialys, hörseltekniska hjälpmedel och ortopedi.

Text och bild: Petra Kjellsson