English

Renrum integreras i produktionen

Inför hösten 2017 inviger vi vårt nya renrum med ISO klass 8-certifiering. Därmed breddar vi vårt erbjudande inom Medtech och kan hantera hela produktions- och förpackningskedjan under samma tak.

– På Willo har vi en uttalad målsättning att bredda vårt erbjudande inom Medtech. Därför känns det mycket bra att våra investeringar i ny teknik och nya maskiner inom packning i renrummet nu tas i drift, säger marknadschef Johan Backgård.

– Vi vet vilka stora fördelar det medför att kunna erbjuda ett komplett erbjudande under samma tak. Nu behöver våra kunder inte längre skicka runt produkterna mellan olika leverantörer för att garantera renhetskraven, säger Johan.

Willo har investerat i två förseglingsmaskiner och en stansmaskin. Svante Johansson, Willos kvalitetschef, är nöjd med satsningen.

– Det är kvalificerade, valideringsbara maskiner från schweiziska Hagmann. I vårt renrum kommer vi att kunna logga processparametrar som temp och tryck och i anslutning till rummet bygger vi upp ett en hel sektor helt anpassad för Medtech. Luften är filtrerad och vi samlar funktioner som montering, avsyning och tvätt. Det här kommer garantera kvalitet och renlighet genom hela kedjan.