English

Willo växer – med utökad kompetens

Förutom att vi fått fler kunniga medarbetare på produktionen, har vi även rekryterat på tjänstemannasidan. Detta gör att Willo nu passerat 100 medarbetare.

Sedan den 1 april heter vår nya inköpschef Jenny Kejder. Hon kommer närmast från rollen som produktionschef för ett industriföretag i regionen.

– Under mina första fyra månader här har jag verkligen känt av den positiva atmosfär som Willo är känd för. Det känns väldigt spännande att få vara en del av ett tillväxtbolag som prioriterar investeringar och ständigt tar sig an nya utmaningar.

– I min roll blir det viktigt att verka tillsammans med övriga medarbetare för att driva Willo framåt så vi uppnår de möjligheter som finns. Jag kommer att bidra till att inköpsorganisationen fortsätter på samma fina sätt som tidigare och även arbeta för en tydlig styrning.

Willo har även nyligen rekryterat fler personer inom kund- och marknadssidan. Som samarbetspartner till oss kommer du också lära känna vår nya projektledare Roland Engnell, säljaren Johan Skandevall och marknadsassistenten Petra Kjellsson. Totalt arbetar nu 101 personer på Willo.