English

Välkommen till Elmia Subcontractor 14-16 nov 2023 - Heart of industrial know-how

Det är när kunskap möts och kompetenser kombineras som innovationerna uppstår. Elmia Subcontractor är industrins hjärta, som under tre effektiva dagar ger branschen syre, energi och kraft framåt. Här möts tusentals likasinnade för att dela kunskap, skapa innovationer och affärer direkt på golvet. På plats. Med glädje. Och med morgondagens lösningar i fokus. Välkomna till vår monter A05:37

Boka biljett